Privacyvoorwaarden

Meest recente herziening: 16 mei 2018

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING

2. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

3. GEBRUIK EN OPENBAARMAKING

4. BEVEILIGING

5. TOEGANG DOOR GEBRUIKER EN CONTROLE

6. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

7. CONTACT

1. INLEIDING

Zwik bestrating wil dat u weet hoe wij persoonsgegevens van u en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. In dit privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van onze handelwijze in verband met informatie die wordt verzameld via diensten zoals websites, mobiele sites, applicaties (“apps”) en widgets (gezamenlijk: de “bedrijfsdiensten”). Door gebruik te maken van de bedrijfsdiensten stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Zoals in onze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, zijn de bedrijfsdiensten bestemd voor een algemeen publiek en zijn zij niet gericht op kinderen. Daardoor worden niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers, met inbegrip van zowel degenen die de bedrijfsdiensten gebruiken zonder geregistreerd te zijn voor of geabonneerd te zijn op een bedrijfsdienst als degenen die zich hebben geregistreerd voor of zich hebben geabonneerd op een bedrijfsdienst. Dit privacybeleid is van toepassing op het door de onderneming verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (dat wil zeggen: informatie die tot een bepaald persoon kan worden herleid, zoals volledige naam of e-mailadres). In dit beleid wordt tevens in het algemeen een beschrijving gegeven van de handelwijze van de onderneming bij het omgaan met andersoortige gegevens (bijvoorbeeld interesses, demografische gegevens en gebruik van diensten).

2. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

De onderneming en onze dienstverleners verzamelen de volgende informatie van en over u:

Registratie-informatie is de informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een bedrijfsdienst, bijvoorbeeld om een account aan te maken, een reactie te plaatsen, een nieuwsbrief te ontvangen of mee te doen aan een wedstrijd of sweepstake. Registratie-informatie omvat onder meer: naam, e-mailadres, geslacht, postcode en verjaardag.

Openbare informatie en berichten bestaan uit door u geplaatste opmerkingen of content op de bedrijfsdiensten en de gegevens over u die bij deze berichten of content worden geplaatst, zoals een naam, gebruikersnaam, opmerkingen, voorkeuren, status, profielinformatie en een foto. Openbare informatie en berichten zijn altijd openbaar, wat betekent dat ze voor iedereen beschikbaar zijn en in de zoekresultaten van externe zoekmachines kunnen worden getoond.

Informatie uit sociale media. Indien u via een socialemediadienst toegang zoekt tot of inlogt op een bedrijfsdienst of een bedrijfsdienst aansluit op een socialemediadienst, dan kan de informatie die wij verzamelen ook bestaan uit uw user ID en/of gebruikersnaam behorende bij die socialemediadienst, alle informatie of content die de socialemediadienst met ons mag delen wanneer u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, zoals uw profielfoto, e-mailadres of vriendenlijsten, en alle informatie die u in verband met die socialemediadienst openbaar hebt gemaakt. Wanneer u via socialemediadiensten toegang zoekt tot de bedrijfsdiensten of wanneer u een bedrijfsdienst aansluit op de socialemediadiensten, geeft u ons toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van deze informatie en content in overeenstemming met dit privacybeleid.

Activiteiteninformatie. Wanneer u toegang hebt tot en communiceert met de bedrijfsdiensten, kunnen wij en onze service providers over deze bezoeken bepaalde informatie verzamelen. Bijvoorbeeld: om de verbinding met de bedrijfsdiensten mogelijk te maken, ontvangen onze servers gegevens over uw computer, apparaat en browser, waaronder mogelijk uw IP-adres, type browser en overige informatie over software en hardware, en leggen zij deze informatie vast. Indien u vanaf een mobiele telefoon of een ander apparaat toegang krijgt tot de bedrijfsdiensten, kunnen wij met inachtneming van de toepasselijke wetgeving’ de unieke identificatiecode van dat apparaat, de geolocatiegegevens (inclusief uw exacte locatie) of andere transactie-informatie voor dat apparaat verzamelen.

Cookies en andere tracking-technologieën (zoals browsercookies, pixels, bakens en Adobe Flash-technologie, met inbegrip van cookies) bestaan uit kleine stukjes gegevens die vaak een niet-identificeerbare of anonieme unieke identificatiecode bevatten. Websites, apps en andere diensten zenden deze gegevens naar uw browser wanneer u voor het eerst een webpagina opvraagt en slaan vervolgens de gegevens op op uw computer of andere device, zodat de website of app toegang heeft tot informatie wanneer u de volgende keer pagina’s van die dienst opvraagt. Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van gegevens over uw gebruik van de bedrijfsdiensten, zoals pagina’s die u hebt bezocht, de video’s en andere content die u hebt bekeken, zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd en advertenties die u hebt gezien.

Derden die de bedrijfsdiensten ondersteunen door advertenties te leveren of diensten te verlenen, zoals de mogelijkheid om content te delen of het bijhouden van het totaal aan gebruiksstatistieken van de bedrijfsdiensten, kunnen ook van deze technologieën gebruik maken om soortgelijke informatie te verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten of die van derden. De onderneming heeft geen zeggenschap over deze technologieën van derden en het gebruik ervan is onderworpen aan het privacybeleid van derden die van deze technologieën gebruikmaken. Zie voor meer informatie over advertentienetwerken van derden en soortgelijke entiteiten die van deze technologieën gebruikmaken: www.aboutads.info/consumers. Ga naar www.aboutads.info/choices om deze reclamepraktijken van advertentienetwerken en reclamediensten te blokkeren.

De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies accepteren, maar u kunt uw instellingen wijzigen zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd of vernieuwd, of u kunt alle cookies blokkeren. Raadpleeg de “Help”-functie van uw browser voor meer informatie. Gebruikers kunnen het gebruik van Flash-technologieën beheren met de Flash-beheertools die beschikbaar zijn op de website van Adobe; zie http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. NB: wanneer u bepaalde of alle cookies blokkeert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functies, content of persoonlijke instellingen die via de bedrijfsdiensten beschikbaar zijn.

Informatie uit andere bronnen. Wij kunnen de door ons verzamelde informatie aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals openbare informatie uit socialemediadiensten, commercieel beschikbare bronnen en informatie van onze gelieerde ondernemingen of zakenpartners. Tevens zullen persoonsgegevens worden verwerkt voor eigen relatiebeheer en validatiedoeleinden en voor relatiebeheer en validatie voor derden.

Do Not Track Signals: op dit moment reageren wij niet op browser ‘Do Not Track’ signals, omdat wij in afwachting zijn van geinteresseerde stakeholders en andere partijen om standaarden te ontwikkelen ten aanzien van hoe dergelijke signalen geïnterpreteerd moeten worden.

3. GEBRUIK EN OPENBAARMAKING

Wij gebruiken de informatie die wij van en over u verzamelen om de bedrijfsdiensten en functies aan u te leveren, bijvoorbeeld: om die diensten en functies te meten en te verbeteren; om uw ervaringen met zowel online als offline bedrijfsdiensten te verbeteren door voor u relevante en interessante content te leveren, waaronder reclame- en marketingboodschappen; om u de mogelijkheid te bieden te reageren op content en deel te nemen aan online games, wedstrijden of loyaliteitsprogramma’s; om u klantondersteuning te bieden en om te reageren op vragen. Om u te kunnen voorzien van voor u meer interessante en relevante content en advertenties, kunnen wij gebruik maken van informatie van en over u teneinde conclusies te kunnen trekken aan en voorspellingen te maken over uw interesses. Wanneer de van of over u verzamelde informatie u niet als een specifiek persoon identificeert of identificeerbaar maakt, kunnen wij die informatie voor ieder doeleinde gebruiken of delen met derden.

Wij gebruiken de informatie die wij van en over u hebben verzameld voor de volgende aanvullende doeleinden:

Dienstverleners in staat stellen ons te helpen bij het verlenen en beheren van de bedrijfsdiensten. De informatie die wij van en over u verzamelen kan door ons beschikbaar gesteld worden aan bepaalde derden-dienstverleners, zoals opdrachtnemers, analysten en soortelijke partijen, agenten of sponsors, die ons helpen bij het analyseren en begrijpen van uw gebruik van onze diensten en het beheren en/of verlenen van de bedrijfsdiensten. Deze dienstverleners mogen geen persoonsgegevens gebruiken voor een ander doeleinde dan de specifieke dienst die zij aan u en de onderneming verlenen.

Een social sharing-functionaliteit bieden. Wanneer u inlogt met een account van een socialemediadienst of dat account koppelt aan een bedrijfsdienst, kunnen wij uw gebruikersnaam, foto en voorkeuren, maar ook uw activiteiten en reacties, delen met andere gebruikers van bedrijfsdiensten en met uw vrienden die aan uw socialemediadienst zijn gekoppeld. Wij kunnen dezelfde informatie ook delen met de aanbieder van de socialemediadienst. Als u inlogt met een account van de bedrijfsdiensten of dat account koppelt aan een socialemediadienst, geeft u ons toestemming om informatie die wij van en over u verzamelen te delen met de aanbieder van de socialemediadienst, andere gebruikers en uw vrienden. U begrijpt dat op het gebruik van de gedeelde informatie door de socialemediadienst het privacybeleid van de socialemediadienst van toepassing is. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze wijze worden gedeeld, koppel dan niet uw account bij de socialemediadienst aan uw account van de bedrijfsdiensten en deel uw gegevens in de bedrijfsdiensten niet met anderen.

Gezamenlijke (co-branded) diensten en functies bieden. Wij kunnen samen met een derde gezamenlijke diensten of functies aanbieden, zoals wedstrijden, sweepstakes of andere acties (“gezamenlijke diensten”). Deze gezamenlijke diensten kunnen op de bedrijfsdiensten of op de dienst van de derde worden gehost. Op grond van deze relaties kunnen wij de door u verstrekte informatie in verband met de gezamenlijke dienst delen met de derde. Het gebruik van uw informatie door de derde wordt beheerst door het privacybeleid van de derde.

Relevante advertenties weergeven. De onderneming en onze dienstverleners kunnen de informatie die wij van en over u verzamelen gebruiken om relevante advertenties weer te geven wanneer u van de bedrijfsdiensten of van een andere dienst gebruikmaakt. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, kunnen advertentienetwerken van derden en derden-adverteerders cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en te volgen, zoals demografische gegevens, afgeleide interesses, totaalgegevens en verkeer op de site om hen te helpen bij het weergeven van reclame die beter aansluit op uw interesses. Zie voor meer informatie over advertentienetwerken van derden en soortgelijke entiteiten die van deze technologieën gebruikmaken: www.aboutads.info. Ga naar www.aboutads.info/choicesom deze reclamepraktijken van advertentienetwerken en reclamediensten te blokkeren.

Contact met u opnemen. De onderneming kan u van tijd tot tijd reclamemateriaal of kennisgevingen sturen met betrekking tot de bedrijfsdiensten. Wanneer u geen reclamemateriaal meer wilt ontvangen, dan kunt u uw accountinstellingen aanpassen of de afmeldinstructies onderaan elke e-mail volgen. Er zijn bepaalde serviceberichten per e-mail waarvoor u zich niet kunt afmelden, zoals berichten van wijzigingen in de bedrijfsdiensten of in het beleid. Indien u een mobiele app hebt geïnstalleerd en u geen pushberichten meer wilt ontvangen, dan kunt u de instellingen op uw mobiele apparaat of via de app wijzigen.

Informatie met onze gelieerde ondernemingen delen. De onderneming kan uw gegevens delen met gelieerde ondernemingen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Een link naar een website met een overzicht van gelieerde ondernemingen is te vinden aan het begin van dit beleid. Gebruikers die gebruikmaken van de diensten van gelieerde ondernemingen dienen nog steeds het afzonderlijke privacybeleid daarvan te raadplegen, omdat dat in bepaalde opzichten van dit privacybeleid kan afwijken.

Informatie met zakenpartners delen. De onderneming kan uw gegevens delen met zakenpartners die samenwerken met Zwik bestrating om haar dienstverlening uit te oefenen en/of te verbeteren, ondermeer om hen in staat te stellen marketingberichten te sturen die overeenkomen met uw keuzes.

De rechten van de onderneming en anderen beschermen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de onderneming uw gegevens mag gebruiken en openbaar mag maken, zoals situaties waarin de onderneming te goeder trouw van mening is dat een dergelijk gebruik en dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is teneinde: (i) de wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van de onderneming, onze gelieerde ondernemingen of hun werknemers, agenten en opdrachtnemers te beschermen, af te dwingen of te verdedigen (waaronder het afdwingen van onze overeenkomsten en onze gebruiksvoorwaarden); (ii) de veiligheid en privacy van de gebruikers van de bedrijfsdiensten of het publiek te beschermen; (iii) tegen fraude te beschermen of ten behoeve van risicobeheersing; (iv) aan de wet of een gerechtelijk bevel te voldoen; of (v) op verzoeken van het publiek en overheden in te gaan.

Een fusie of verkoop van activa voltooien. Indien de onderneming haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of haar activa verkoopt of overdraagt of anderszins betrokken is bij een fusie of overdracht van al haar activiteiten of een aanzienlijk deel daarvan (waaronder mede wordt verstaan in relatie tot een failissement of een daarmee te vergelijken situatie of procedure), kan de onderneming als onderdeel van die transactie uw gegevens overdragen aan de partij(en) die betrokken zijn bij de transactie.

4. BEVEILIGING

De onderneming neemt commercieel redelijke administratieve, technische, personele en fysieke maatregelen om de informatie die de onderneming in haar bezit heeft te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegd gebruik, openbaarmaking of wijziging. De volledige veiligheid van uw informatie kan echter niet worden gegarandeerd

5. TOEGANG DOOR GEBRUIKER EN CONTROLE

Indien u de persoonsgegevens die u eerder rechtstreeks aan ons hebt verstrekt wenst in te zien, te herzien, te corrigeren, bij te werken, te blokkeren of indien u anderszins het gebruik ervan door ons wilt beperken, kunt u contact met ons opnemen of van de onderstaande mechanismen gebruikmaken. Vermeld in uw verzoek uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer en geef duidelijk aan welke gegevens u wilt inzien, wijzigen, bijwerken of blokkeren. Wij zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek proberen te voldoen. U kunt uw verzoek richten aan [email protected] of ons schrijven op het adres: Zilverlaan 101, 9743 RE Groningen als u hier meer informatie over wilt ontvangen.

We geven u een groot aantal keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze verstrekking van uw informatie voor marketingdoeleinden. U kunt zich uitschrijven voor onze elektronische communicatie wanneer u niet langer prijs stelt op het ontvangen van dergelijke berichten via de daarvoor bedoelde uitschrijfknop op de [email protected] pagina of door het volgen van de instructies in onze berichten.

6. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Updates van het privacybeleid. De onderneming kan dit privacybeleid wijzigen. Aan de ingangsdatum bovenaan dit privacybeleid kunt u zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra het herziene privacybeleid op de bedrijfsdiensten is geplaatst.

Locatie van gegevens. De bedrijfsdiensten worden gehost in en beheerd vanuit Nederland. Indien u een gebruiker bent die buiten Nederland is gevestigd, dan begrijpt u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens in Nederland worden verwerkt. Wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in uw rechtsgebied. Hieronder valt ook het gebruik van cookies en andere hiervoor beschreven tracking-technologieën. Lees daarom dit privacybeleid zorgvuldig door.

Gelinkte diensten. De bedrijfsdiensten kunnen ook worden gelinkt naar sites die door niet-gelieerde ondernemingen worden geëxploiteerd en waarop advertenties kunnen worden getoond of waarop content, functionaliteiten, games, nieuwsbrieven, wedstrijden of sweepstakes of door niet-gelieerde ondernemingen ontwikkelde en onderhouden applicaties kunnen worden aangeboden. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van niet-gelieerde ondernemingen. Zodra u de bedrijfsdiensten verlaat of op een advertentie klikt, doet u er dan ook goed aan het toepasselijke privacybeleid van de andere dienst te raadplegen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of andersoortige gegevensbeveiliging van derden zoals Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft of andere app ontwikkelaars, app leveranciers, social media platform aanbieders, operating system providers, wireless service providers of fabrikanten van devices, waaronder mede in relatie tot informatie die u verstrekt aan deze of andere organisaties door middel van of verband houdende met onze diensten.

Verzameling van persoonlijke financiële gegevens door een betaaldienst. Wij kunnen in bepaalde gevallen een niet-gelieerde betaaldienst gebruiken waardoor u een product kunt aanschaffen of betalingen kunt verrichten (“betaaldienst”). Wanneer u een product wilt aanschaffen of een betaling wilt verrichten met behulp van een betaaldienst, wordt u doorverwezen naar de webpagina van een betaaldienst. Op alle door u verstrekte informatie aan een betaaldienst is niet dit privacybeleid, maar het toepasselijke privacybeleid van de betaaldienst van toepassing. Wij hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik door een betaaldienst van informatie die via een betaaldienst is verzameld.

Bewaren van gegevens. Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Vergeet niet dat ook nadat u uw account hebt beëindigd, in sommige omstandigheden bepaalde accountgegevens zichtbaar zullen blijven, bijvoorbeeld wanneer u informatie hebt gedeeld met sociale media of andere diensten. Het is mogelijk dat, vanwege de aard van technologie waarbij gegevens in cache worden opgeslagen, uw account niet meteen ontoegankelijk wordt voor anderen. Ook kunnen wij tot enige tijd na beëindiging backupgegevens op onze servers bewaren die betrekking hebben op uw account. We doen dit in het kader van de opsporing van fraude of ter naleving van toepasselijke wetgeving of ons interne beveiligingsbeleid. Het is niet altijd mogelijk om al uw gegevens volledig te verwijderen. Dit komt door technische beperkingen en contractuele, financiële of wettelijke vereisten.

Gevoelige informatie. Wij vragen u ons op of via de bedrijfsdiensten of anderszins geen gevoelige persoonsgegevens (zoals uw BSN, informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) te zenden en deze informatie ook niet openbaar te maken.

7. CONTACT

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op per:

E-mail: [email protected]

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?